Vilanova i la Geltrú:

territori innovador

PROJECTE COOPERART

El projecte cooperart consisteix en la formació i pràctica d’alumnes de l’Escola Municipal d’Art I Disseny de Vilanova per tal d’assolir coneixements d’escaneig de models 3d. Mijtançant la col·laboració amb el Projecte Giravolt de la Generalitat de Catalunya i el Museu Víctor Balaguer els estudiants realitzen les pràctiques sobre models de peces de museu.