Vilanova i la Geltrú:

territori innovador

COM HO FEM?

Benvinguts al Col·laboratori d’Innovació Social i Digital de Vilanova i la Geltrú (CISD-VNG), un projecte innovador que impulsa la transformació local a través de la innovació social i digital. Som un espai que promou la col·laboració ciutadana i la cocreació de solucions per al desenvolupament econòmic i la cohesió social del municipi. Junts, construïm un futur més innovador i inclusiu per a Vilanova i la Geltrú. Benvinguts VNGinnova.

Living Lab

El concepte de “Living Lab” es refereix a un entorn d’innovació oberta on es col·labora activament amb els usuaris i altres parts interessades per desenvolupar, provar i implementar solucions innovadores en un context real. És una metodologia que posa èmfasi en la participació de la comunitat en tot el cicle d’innovació, des de la idea inicial fins a la seva implementació i avaluació.

En un “Living Lab”, les persones són considerades com a co-creadores i co-innovadores, i s’integra la seva experiència i retroalimentació en el procés d’innovació. Això permet una millor adaptació de les solucions als seus contextos específics i necessitats reals.

El principal objectiu d’un “Living Lab” és generar solucions que siguin més efectives, eficients i sostenibles, així com fomentar la innovació i la creativitat en un entorn de col·laboració i aprenentatge mutu.

En resum, un “Living Lab” és un espai d’innovació participativa on es posen a prova les idees i es desenvolupen solucions en col·laboració amb la comunitat, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida i estimular el creixement i el desenvolupament de les regions i les ciutats.

Col·laboratori

El concepte de “Col·laboratori” es basa en la idea de crear un espai de col·laboració multidisciplinari on diferents actors, com ara empreses, institucions, ciutadans i altres organitzacions, treballen conjuntament per abordar reptes socials i/o tecnològics específics. En un Col·laboratori, es fomenta la participació activa i la cocreació de solucions innovadores per a problemàtiques concretes. Aquesta col·laboració pot prendre diverses formes, des de reunions de treball i sessions de co-creació fins a projectes de llarg termini en els quals diversos actors treballen junts per desenvolupar i implementar solucions. El Col·laboratori actua com a pont entre els diversos sectors i actors interessats, proporcionant un espai neutre i obert on es pot compartir coneixement, recursos i experiències per afrontar els reptes comuns. En resum, el concepte de Col·laboratori consisteix en crear un entorn de col·laboració i co-creació multidisciplinari per abordar problemàtiques específiques mitjançant la participació activa de diversos actors i la utilització de solucions innovadores. És un enfocament que promou la sinergia i la cooperació entre els diferents agents implicats per aconseguir resultats significatius i duradors.

Disseny participatiu

El “disseny participatiu” és una metodologia que involucra activament els usuaris finals o les parts interessades en el procés de dissenyar productes, serveis, espais o polítiques. En aquest enfocament, es reconeix que els usuaris tenen un coneixement profund sobre les seves pròpies necessitats i experiències, i són vistos com a co-creadors essencials en el desenvolupament de solucions.